Нежељена дејства

ПРЕВОД РАДА ИЛИ АПСТРАКТА РАДА (А) ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТ
Потенцијална антиген укрштена реактивност између SARS-CoV2 и… Potentional antigen cross-reactivity between SARS-CoV2 and… 
mRNA вакцине – нова ера у вакцинацији mRNA vaccines – a new era
mRNA COVID 19 вакцина-ретки окидач за аутоимуни хепатитис? The mRNA COVID-19 vaccine – A rare trigger of autoimmune hepatitis?
Аутоимунa хематолошка обољења… након mRNA COVID-19 вакцине Autoimmune Hematologic Disorders … after mRNA Covid 19 Vaccine
Зашто вакцинишемо децу против COVID-19?  Way are we vaccinating children against Covid 19?
Имунске интеракције узроковане вакцином (A) Vaccine immune interactions and booster shots Sep 2021.
Праћење нежељених догађаја након мРНK КОВИД-19 вакцинације (A) Adverse effects mRNK vaccine JAMA 2021
Перимиокардитис код адолесцената након Pfizer-BionTech KOVID-19 вакцине (А) Perimyocarditis children post mRNK vaccine 2021.
Коришћење KOVID-19 вакцина након пријаве нежељених догађаја код одраслих примаоца Jansen (Џонсон и Џонсон) и mRNK KOVID-19 вакцине (Pfizer-BionTech и Moderna): Нове информације од Саветодавног Комитета за Имунизацију – Сједињене Америчке Државе, Јул 2021 (A) Adverse effects post vaccination in adults 2021
KOVID 19 вакцина за адолесценте. Забринутост због миокардитиса и перикардитиса (А) Covid vacc myocarditis children 2021.
Миокардитис, перикардитис и кардиомиопатија након КОВИД-19 вакцинације (А) Myocarditis after COVID vacc 2021.
Миокардитис након КОВИД-19 вакцинације – серија случајева (A) Myocardiitis after vacc Military 2021.
Пост mRNK KOVID-19 вакцинални миокардитис (A) Myocarditis post mRNA vaccine 2021.
Коришћење mRNK KOVID-19 вакцине након пријава миокардитиса код вакцинисаних: Нове информације од Саветодавног Комитета за Имунизацију – Сједињене Америчке Државе, Јун 2021 (А) Post mRNK vaccine myocarditis USA 2021.
МЕКАЛА ИЗВЕШТАЈ-преведени транскрипт видеа MCCULLOUGH REPORT -Boosters Could Mean Regular Injections are Part of Your Life Forever
Разоткривање КОВИД култа: ШЕСТ ОБЛИКА УСЛОВЉАВАЊА ПРИ КОНТРОЛИ УМА The Covidian Cult Exposed: Six Conditions Of Mind Control
DOCTORS FOR COVID ETICS: COVID вакцине- Нужност, ефикасност и сигурност (А) COVID Vaccines Necessity, Efficacy and Safety updated-August 2021
Пораст COVID-19 случајева није у вези са стопом вакцинације у 68 држава и 2947 округа у САД Increases in COVID‑19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States
Горе од болести? Преглед неких могућих нежељених последица од мРНК вакцина против KОВИД-19 Worse Than the Disease -Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines- International Journal of Vaccine Theory