Ковид 19

COVID-19 је високо хетероген и сложен медицински поремећај; заиста, озбиљан COVID-19 вероватно је међу најсложенијим медицинским стањима познатим медицинској науци. Иако су учињени огромни помаци у разумевању молекуларних путева укључених у пацијенте заражене коронавирусом, недостаје свеобухватно и свеобухватно разумевање патогенезе COVID-19. Такво разумевање је од суштинског значаја за формулисање ефикасних профилактичких и стратегија лечења.

На основу клиничких, протеомских и геномских студија, као и података обдукције, тешка болест COVID-19 може се сматрати везом три основна патолошка процеса, а то је синдром активације плућних макрофага са неконтролисаном упалом, комплементом посредованом ендотелитису заједно са прокоагулантним стањем са тромботичном микроангиопатијом.

Осим тога, активација тромбоцита са ослобађањем серотонина и активацијом и дегранулацијом мастоцита доприноси хиперинфламаторном стању. Ауто-антитела су демонстрирана код великог броја хоспитализованих пацијената што повећава оштећење крајњих органа и протромботично стање.