Ангажман у ЛРНЕ

АНКЕТА ЈЕ АКТИВНА-БУДИ ДЕО ТИМА

Наша организација је основана за стварну активност и зато треба особе које су спремне бити активне на различите начине за остварење постављених циљева.

Активност може бити различита, од прикупљања или ширења информација, па до јавног наступања на медијима и других активности потребних да се прекине ова експериментална Ковид-19 „вакцинација“. Одлучите се за вашу активност у складу са природним склоностима и могућностима, молимо попуните анкету како би Вас могли контактирати:

Мој ангажман у организацији ЛРНЕ -попуните анкету-ЛИНК